Dzięki pozyskanym z emisji środkom finansowym, Emitent sfinalizuje, m.in. zakup od spółki z Grupy Commergy Seramat:

  • instalację do produkcji powyższych komponentów , z różnych odpadów olejowych
  • instalacji do produkcji uszlachetniaczy do paliw z odpadów plastikowych typu RDF,
  • instalacji do oczyszczania tzw. wody zaoliwionej.
Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w Kutnie w oparciu o uzyskaną zgodę od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.