Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

 
 

Szanowny/a Panie/i,

 

Dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyli Państwo Dom Inwestycji PL Sp. z o. o.

    

Informujemy , iż Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę pod firmą Dom Inwestycji PL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz przez jej partnerów biznesowych, w celach związanych z realizacją usług pośrednictwa finansowego, jak również wykonywania usług z tym związanych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119) – data rozpoczęcia stosowania w Unii Europejskiej 25 maja 2018 r .

 

Podanie danych jest dobrowolne , jednak ich brak będzie skutkował niemożnością zawarcia umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy  oraz po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa lub na czas niezbędny  do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich prostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/i możliwość skorzystania z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Panu/i prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej .

 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dom Inwestycji PL Sp. z o . o. ,
z siedzibą w
Warszawie, przy ul . Różanej 36 lok. 233.

 

Adres email: rodo@dipl.pl