Pieniądze przeznaczane są na bezzwrotną pomoc dla osób fizycznych, które zakupiły i skutecznie zamontowały instalację fotowoltaiczną