tani prąd

En-broker

Brakuje ci prądu lub… za dużo płacisz za gaz?

Posiadamy wiedzę co zrobić by Twoje wydatki zmniejszyć.

Kto może być naszym Klientem?

Oferta dla szerokiej gamy przedsiębiorców

Małe i średnie firmy

Duże przedsiębiorstwa

Rolnicy i sadownicy

Proces Obsługi Klienta

W Trosce o satysfakcję naszych Klientów i właściwy dobór oferty każda propozycja poprzedzona jest analizą rocznego zużycia prądu i/lub gazu. Aby dokonać bezpłatnej analizy napisz do nas.
icona dokument

 

Analiza FV

Przeglądamy ceny sprzedaży i parametry dystrybucji.

icona dokument

 

Raporty/Oferty

Wskazujemy możliwe obszary optymalizacji kosztów.

icona dokument

 

Podpisanie umowy

Akceptacja zaproponowanych rozwiązań i podpisanie umowy

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Cena wpływająca na koszt dystrybucji a co za tym idzie cena dostarczenia prądu jest regulowana i zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Nie ma więc możliwości zastosowania różnych stawek dla Klientów „lojalnych” i tych co zdecydowali się na zmianę sprzedawcy prądu. Takie działania wiązałyby się z postępowaniem przed organami takimi jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta a co za tym idzie z ogromnymi karami dla OSD.

Wysokie rachunki za energię elektryczną oraz konieczność dokonywania opłat, np. mimo braku zużycia prądu sprawiają, że coraz więcej osób myśli o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy.

O ile każdy odbiorca prądu ma prawo do zmiany sprzedawcy energii, tak zmiana dystrybutora prądu nie jest możliwa. Jeżeli więc chcesz obniżyć rachunek za prąd, możesz jedynie zmienić sprzedawcę energii elektrycznej.

Istotą dystrybucji prądu jest fizyczne dostarczenie energii elektrycznej do odbiorcy końcowego (użytkownika indywidualnego oraz użytkownika firmowego). Cały proces odbywa się po liniach energetycznych: wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

W drodze z elektrowni do klientów finalnych energia elektryczna transportowana jest dwoma rodzajami sieci elektroenergetycznych: tzw. sieciami przesyłowymi o napięciu 220 i 400 kV należącymi do Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA , którymi energia transportowana jest bezpośrednio z elektrowni do tzw. Głównych Punktów Zasilających (GPZ) oraz tzw. sieciami dystrybucyjnymi o napięciu od 230 V do 110 V należącymi do dystrybutorów energii, którymi energia transportowana jest z bezpośrednio do klientów finalnych. Sieci dystrybucyjne zarządzane są przez podmioty określane jako Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) .

Dystrybutor prądu = właściciel infrastruktury energetycznej
Dystrybutor prądu to domyślna nazwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). To podmiot będący właścicielem infrastruktury energetycznej, która wykorzystywana jest do dystrybucji energii.

Obowiązki dystrybutora prądu są regulowane ustawowo. Zgodnie z zapisami Prawa Energetycznego, podmiot ten zobligowany jest m.in. do:

  • prowadzenia ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,
  • planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej,
  • umożliwienia realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej,
  • utrzymania optymalnego poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania sieci dystrybucyjnej.

W Polsce energię elektryczną do większości polskich domów i firm dostarcza 5 głównych dystrybutorów:

Innogy– zajmuje się dystrybucją prądu na terenie Polski centralnej, wschodniej i północno-wschodniej,

PGE – odpowiada za transport prądu na obszarze Polski centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej,

TAURON – jest dystrybutorem energii na terenie południowej i południowo-zachodniej części Polski,

ENEA – zajmuje się dystrybucją prądu na obszarze części zachodniej i północno-zachodniej Polski,

ENERGA – jest dystrybutorem zapewniającym energię na terenie Polski centralnej oraz północnej.

Każda nieruchomość, do której jest dostarczany prąd musi mieć podpisaną umowę zarówno z DOSTAWCĄ jak i DYSTRYBUTOREM PRĄDU.

Dlatego, przysłowiowy Kowalski może wybrać sobie dostawcę prądu dowolnie – kierując się np. najniższą ceną lub gwarancją jej niezmienności. Nieco inaczej wygląda sytuacja dotycząca dystrybucji. Umowa taka musi być podpisana z dystrybutorem prądu odpowiedzialnym za przesył energii na danym obszarze Polski. Oznacza to więc, że przedsiębiorstwo funkcjonujące w Łodzi może podpisać taką umowę wyłącznie z PGE, a firma z Gdańska – tylko z operatorem ENERGA.

Dystrybutor prądu, a rachunki za energię elektryczną
Faktura za prąd obejmuje nie tylko opłaty należne sprzedawcy prądu, ale również dystrybutorowi. Opłaty dystrybucyjne uwzględniają:

  • opłatę abonamentową,
  • opłatę przejściową,
  • składnik stały stawki sieciowej,
  • składnik zmienny stawki sieciowej,
  • stawkę jakościową.

Część z tych opłat jest niezależna od zużycia prądu – oznacza to, że trzeba ponieść koszty nawet wtedy, gdy zużycie energii wynosi 0 kWh.

Podeślij nam kilka ostatnich, pełnych faktur za prąd. Analiza obejmuje: analizę cen sprzedaży jak i parametrów dystrybucyjnych -Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazujemy możliwe obszary optymalizacji kosztów. Jeżeli zaproponowane przez nas rozwiązanie przypadnie ci do gustu wówczas podpiszemy umowę w której udzielimy gwarancji niezmienności ceny prądu przez cały okres obowiązywania umowy. Po podpisaniu dokumentacji wszelkimi formalnościami zajmujemy się już my.

W fakturach za energię elektryczną zawarte są informacje, których często nie rozumiemy na pierwszy rzut oka. Z rachunku możesz dowiedzieć się między innymi o danych odczytowych, ilości zużytej energii elektrycznej w konkretnym czasie, a także o dodatkowych opłatach za dystrybucję prądu. Wśród nich wymienia się koszty stałe i zmienne, a na końcu nalicza się podatek VAT od całości.

 
 
Nasze doświadczenie oraz współpraca z najlepszymi partnerami biznesowymi pozwala na dobór najkorzystniejszej oferty indywidualnie dobranej do Twoich potrzeb.
Nasze atuty:

rzetelność
jakość obsługi
stabilność cenowa
optymalizacja kosztów