Z Weksli wypłacane są Kupony co kwartał. Od strony formalnej są to zaliczki na poczet wykupu Weksla. Wszystkie Weksle danej serii mają kupony wypłacane tego samego dnia. Z tego powodu cena nabywanego Weksla musi być każdego dnia wyższa, tak aby Inwestorzy nabywający KWIT-y Dochodowy wcześniej nie byli poszkodowani. Ci, którzy nabywają KWIT wcześniej, otrzymują premię w postaci niższej ceny zakupu.