Kupony z Weksli wypłacane są co kwartał. Od strony formalnej są to zaliczki na poczet wykupu Weksla. Wszystkie Weksle danej serii mają kupony wypłacane tego samego dnia. Dodatkowo, Emitent, po zwrocie kapitału, przez kolejnych 18 miesięcy, co kwartał, wypłaca Inwestorowi dodatkowy kupon w wysokości 9% w skali roku.