Zastrzeżenie takie wynika z formalnego charakteru Weksla. Aby z Weksla uzyskać płatności, czyli aby mógł być on wykupiony (czy to w formie zaliczek na wykup – Kuponów, czy to finalnego wykupu), należy go fizycznie, w formie materialnej, przedstawić do wykupu. W przypadku Weksli w depozycie czynności te wykonuje w imieniu Inwestora Administrator Zastawu. Inwestor nie musi się więc tym zajmować. Analogicznie należy potraktować płatność podatku od zysków kapitałowych jakie Emitent jest zobowiązany potrącić z finalnego wykupu. W przypadku braku przechowywania Weksla w depozycie pojawia się konieczność pobierania od Inwestora kaucji na taki podatek, gdyż inaczej Emitent nie byłby w stanie zrealizować obowiązku płatnika podatku. Wynika z tego, że przechowywanie Weksla poza depozytem jest możliwe, ale bardzo niedogodne dla Inwestora.