Zielony Inwestorski Bon Wekslowy jest papierem wartościowym, który pozwala Inwestorom uczestniczyć zarówno w biznesie firmy jak i umożliwia im zaangażowanie się w ratowanie środowiska. To instrument o stosunkowo niskim ryzyku, wynikającym m.in. z zastosowanych zabezpieczeń. Trzeba pamiętać, że Inwestor jest zabezpieczony na poziomie Weksla (zastaw rejestrowy nadzorowany przez Administratora Zastawu). Jest to inwestycja o wysokiej rentowności na poziomie 9% w skali roku. Dodatkowo, Emitent, po zwrocie kapitału, przez kolejnych 18 miesięcy wypłaca Inwestorowi dodatkowy kupon w wysokości 9% w skali roku. Jest to zatem świetny produkt rentierski.