Cena wpływająca na koszt dystrybucji a co za tym idzie cena dostarczenia prądu jest regulowana i zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Nie ma więc możliwości zastosowania różnych stawek dla Klientów „lojalnych” i tych co zdecydowali się na zmianę sprzedawcy prądu. Takie działania wiązałyby się z postępowaniem przed organami takimi jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta a co za tym idzie z ogromnymi karami dla OSD.