Po zakończeniu i opłaceniu inwestycji Dom Inwestycji PL przygotuje dla Ciebie: Wniosek o dofinansowanie. Kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Zaświadczenie operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano. Oświadczenie o montażu instalacji przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje. Do przygotowanych dokumentów dołącz potwierdzenie zapłaty za zainstalowaną instalację