Czy to bezpieczna inwestycja?

Każda inwestycja, nawet założenie lokaty w banku, wiąże się z ryzykiem. – Emitent Zielonego Inwestorskiego Bonu Wekslowego zastosował szereg mechanizmów […]

Dlaczego jest to atrakcyjny produkt?

Zielony Inwestorski Bon Wekslowy jest papierem wartościowym, który pozwala Inwestorom uczestniczyć zarówno w biznesie firmy jak i umożliwia im zaangażowanie […]