pomoc prawna

Pomoc prawna

Pomoc prawna dla Obligatariuszy

 

Ostatnie lata to czas w których wiele przedsiębiorstw pozyskiwało kapitał poprzez emisję obligacji korporacyjnych. Niestety, dla wielu Inwestorów, nabycie obligacji okazało się nietrafioną inwestycją. Szczególnie wysoki odsetek niespłacanych obligacji stanowią emisje o wartości do 10 mln złotych. Emitenci, chcący pozyskać do 2,5 mln euro nie musieli sporządzać zatwierdzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu. Aby pozyskać kapitał z rynku wystarczyło memorandum informacyjne. W roku 2018 firmy nie wykupiły papierów w tym segmencie za 44 mln zł, co oznacza, że do Inwestorów nie wróciła co piąta złotówka (21 proc.).

Mamy Klientów, którzy prosili o pomoc w odzyskaniu pieniędzy.

Będąc w stałym kontakcie z radcami prawnymi, administratorami hipotek, postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom Inwestorów.

Jeżeli jesteś posiadaczem obligacji, których termin zapadalności już minął – skontaktuj się z nami!

 

OPŁATY LIKWIDACYJNE - POLISOLOKATY

         1. Twoja polisa inwestycyjna nie daje obiecywanych przez doradcę zysków?
         2. Tracisz zamiast zarabiać gdy giełda idzie w górę?
         3. Boisz się, że rozwiązując umowę stracisz większość swoich oszczędności?
         4. Już rozwiązałeś umowę ponosząc znaczne koszty.
         5. Umowa została rozwiązana przez Towarzystwo Ubezpieczeń z powodu braku płatności składek i została pobrana wysoka opłata likwidacyjna.

 

BEZ PONOSZENIA WYSOKICH KOSZTÓW POMOŻEMY TOBIE ROZWIĄZAĆ UMOWĘ I, LUB ODZYSKAĆ PONIESIONE OPŁATY LIKWIDACYJNE.

 

 1. Prawnicy współpracujący z nami przeanalizują Twoją umowę BEZPŁATNIE.
 2. Nie ponosisz żadnych kosztów postępowania (m.in. wpisu sądowego, kosztów biegłych sądowych, zaliczek na poczet korespondencji, dojazdów).
 3. Koszt obsługi prawnej zapłacisz dopiero po wygranej sprawie a jego wysokość będziesz znał przed podpisaniem umowy.

 

POMÓŻ SOBIE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM WSPÓŁPRACOWNIKIEM JUŻ DZISIAJ!

 

Lista przykładowych TU posiadających umowy z opłatami likwidacyjnymi:

Pomoc prawna dla Frankowiczów

 

pomoc, frankowicze
Bez względu na to kiedy została zawarta umowa kredytu frankowego z bankiem, możemy POMÓC zmniejszyć wartość twojego zobowiązania.  Jeżeli pojawiła się w Twojej głowie myśl „jak to możliwe?”, w poniższym tekście znajdziesz konkretne uzasadnienie.

 

Coraz więcej spraw trafia do sądów, w szczególności od 3 października 2019. Od tego dnia do 30 października było 26 rozpraw z czego 18 korzystnych dla Klientów, a w całym 2018 roku spraw wygranych przez Klientów było 44. Jest to dowodem, na to, że warto walczyć o swoje prawa a sprawy dotyczące „frankowiczów” są do wygrania. Sądy coraz precyzyjniej rozpatrują każdy wniosek, a wiele z nich kończy się wymarzonym „happy endem”. W każdej chwili możesz wysłać do nas umowę kredytową, aby uzyskać BEZPŁATNĄ analizę swojej sprawy.

 

Jednocześnie, po przesłaniu dokumentów otrzymasz wstępne wyliczenie możliwych roszczeń, wynikających z Twojej umowy kredytowej.

 

  1. Ocenimy możliwość odwalutowania kredytu lub odzyskania pieniędzy zabranych przez bank w wyniku stosowania niezgodnych z prawem kursów wymiany walut lub innych zapisów abuzywnych.
  2. Sprawdzimy czy Twój kredyt jest kredytem indeksowanym czy denominowanym.
  3. Zweryfikujemy szansę na odzyskanie kwot wpłaconych na „ubezpieczenie niskiego wkładu własnego”.

 

Dla wielu FRANKOWICZÓW walka, uruchomienie lub wznowienie sprawy jest jedyną szansą na powrót do normalności i spokojnego snu. Jednocześnie wielu z nich pogrążonych w przygnębieniu i obawach nie podejmie próby, tym samym odbierając sobie ostatnią szansę… Zdajemy sobie sprawę z tego jak trudne to momenty oraz decyzje dla osób, które mają kredyty we frankach i czują się przytłoczeni. Dlatego postanowiliśmy odsłonić w jaki sposób działamy:

 

Krok   1. Pomagamy Ci w profesjonalnym przygotowaniu wniosku.
Krok   2. Uruchamiamy procedurę reklamacyjną.
Krok   3. Rozpoczynamy proces mediacyjny poprzez Rzecznika Finansowego.
Krok   4. Wszczynamy postępowanie sądowe.

 

Zatem, jeśli chcesz zmniejszyć wysokość swojego zobowiązania i potrzebujesz wsparcia prawników, zapraszamy do współpracy.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym wprowadzającym w problem frankowiczów.

RODO na gotowo!!

rodo

Do czasu wejścia RODO nikt nie traktował ochrony danych osobowych poważnie, bo nie było wysokich kar za nieprzestrzeganie zasad ich przetwarzania. Maksymalna kara wynosiła 200 tys. PLN. RODO zmodernizowało zasady, zwiększyło ochronę danych osobowych oraz wysokość kar. Ich górne granice wynoszą 20 mln euro. Pierwsze pół roku stosowania RODO stanowił czas kompletnego chaosu. Powstały zbędne klauzule informacyjne, mnóstwo podmiotów stosowało asekuracyjne działania , których rozporządzenie unijne nie wymaga, a nawet nie przewiduje.

Jak się na szczęście nie okazało, RODO nie jest takie straszne, jak je malowano. Mimo to wiele firm wciąż nie wdrożyło  jego postanowień albo zrobiło to niepoprawnie. To ryzyko, bo rośnie liczba skarg do prezesa UODO. Pierwsze kary już się pojawiły na kwoty 943 tys. PLN, 56 tys. PLN i 2,8 mln PLN. Dlatego tak ważny jest audyt i ustalenie , gdzie zgrzyta i jak to naprawić.

Do RODO podchodzimy praktycznie nie teoretycznie: przeprowadzimy audyt Twojej firmy, wdrożymy procedury, formularze i wprowadzimy zabezpieczenia techniczne.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
biuro@dipl.pl
lub
ZADZWOŃ DO NAS!