Pomoc prawna dla obligatariuszy Blue Investment Group

Kończymy kompletowanie dokumentów związanych z emisją obligacji spółki Blue Investment Group Sp. z o. o. zarejestrowanej w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37. Chcemy pomóc obligatariuszom w dochodzeniu roszczeń wynikających z nieterminowej obsługi tego papieru wartościowego.

Blue Investment Group Sp. z o.o.  emitowało obligacje korporacyjne o stałym oprocentowaniu. Spółka na swojej stronie internetowej zapewniała, że „ Inwestycja w obligacje korporacyjne jest dużo bardziej opłacalna, lecz zazwyczaj wiąże się z pewnym ryzykiem. Dlatego lokując kapitał w tego typu papiery wartościowe, należy zwrócić uwagę na to, czy są one w jakiś sposób zabezpieczone. Blue Investment Group Sp. z o.o.  oferuje zabezpieczenie w postaci wpisu emisji obligacji do hipoteki nieruchomości. Daje to naszym Inwestorom gwarancję bezpiecznego zysku. (...)
Dzięki Blue Investment Group Sp. z o.o. możesz korzystnie lokować swoje nadwyżki finansowe, nie ponosząc przy tym żadnego ryzyka. Jako spółka istniejąca na rynku finansowym już od lat, gwarantujemy naszym Inwestorom atrakcyjny i bezpieczny zysk".

Jeżeli jesteś posiadaczem obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez Blue Investment Group Sp. z o.o. , których termin zapadalności już minął – skontaktuj się z nami! Pomożemy w odzyskaniu Twoich pieniędzy!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
biuro@dipl.pl
lub
ZADZWOŃ DO NAS!