Rada Polityki Pieniężnej 28 maja 2020 po raz kolejny zdecydowała o obniżeniu głównej stopy procentowej tym razem aż do 0,1 proc.

Tymczasem, banki przyciągają nasz wzrok informacją o oprocentowaniu depozytów nawet na poziomie 3% brutto w skali roku. Po dokładnej analizie okazuje się, że są to rozwiązania dedykowane jedynie nowym Klientom, uruchamiającym lokatę na poziomie do 10.000 PLN na okres 3 miesięcy bez możliwości odnowienia.

Po raz kolejny sprawdza się powiedzenie, że problem z pieniędzmi mają zarówno ci, którzy ich nie mają jak i ci, którzy nimi dysponują.

Co może zrobić osoba, która posiada kwotę wyższą niż 10.000 PLN?

 

POMYSŁ DOMU INWESTYCJI PL NA WOLNE ŚRODKI.

Od samego początku naszego istnienia współpracujemy z firmą leasingową. Początkowo emitowała ona zabezpieczone obligacje; obecnie, z uwagi na zmiany legislacyjne - KWIT Dochodowy.

Wszyscy Obligatariusze zostali przyzwyczajeni do wysokich standardów współpracy – terminowych wypłat odsetek i kapitału. Dotychczasowych 18 emisji zostało wykupione w terminie. Dotarła do nas informacja o oczekujących środkach na wypłatę, która ma nastąpić 26 czerwca br.

Ile mogę zainwestować?

Minimalna kwota inwestycji to 5.000 PLN.

Ile mogę zarobić?

Jest to inwestycja o wysokiej rentowności: od poziomu 7,5% do 9,5% w skali roku, przy kwartalnie wypłacanych kuponach.

 

Bezpieczeństwo inwestycji

To instrument o stosunkowo niskim ryzyku, wynikającym m.in. ze stosowanych zabezpieczeń.

  1. Sądowy zastaw na zmiennym zbiorze wierzytelności Emitenta o wartości 120% łącznej sumy cen weksli z danej serii.
  2. Podstawą wierzytelności jest prawo własności środków trwałych, które są leasingowane.
  3. Dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. na rzecz Administratora Zabezpieczeń działającego w Twoim imieniu.
  4. Administrator Zabezpieczeń czuwa też nad bezpieczeństwem wypłat z tytułu weksla.
  5. Weksle przechowywane są w Depozycie Notarialnym.

 

Czas Inwestycji

Minimalny okres inwestycji to 18 miesięcy.

 

Jeżeli Chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się ze swoim doradcą.