KONIEC ROKU Z PRZYTUPEM!

30 grudnia zostaliśmy poproszeni o złożenie zeznań w charakterze światka. Chodziło oczywiście o roszczenie względem Blue Investment Group (BIG). Podobnie jak wielu obligatariuszy dzisiejszy powód zainwestował swoje oszczędności kupując obligacje wyemitowane przez BIG. Emitent nie tylko nie rozliczył się z odsetek ale również kapitału. Oczywiście wezwanie do zapłaty nie przyniosło efektu, nie zastała też złożona propozycja polubownego rozwiązania sporu. Po złożeniu przez nas zeznań oraz przesłuchaniu powoda sąd wydany wyrok zaoczny. Czekamy na uprawomocnienie się a następnie sprawę skierujemy do współpracującego z nami komornika.