DLACZEGO ZEZNAWALIŚMY W SĄDZIE?

Zgodnie z tym co pisałam kilka dni temu zostaliśmy poproszeni o złożenie zeznań w sprawie przeciwko BLUE Investment Group Sp. z o. o. (BIG).
Osoby, które obserwują nasze wpisy pytały o cel takiego posunięcia.
Zarówno sądowi jak i poszkodowanemu chodziło o wyjaśnienie aspektów technicznych transakcji a więc o opisanie warunków emisji obligacji, sposobu naliczania odsetek oraz rozliczenie podatkowe.
Sąd pytał czy mamy wiedzę na temat próby ugodowego rozliczenia się przez emitenta obligacji i na ile należy traktować je z uwagą. Naszym zdaniem wszystkie pisma rozsyłane do obligatariuszy to przysłowiowe mydlenie oczu i przeciąganie sprawy w nieskończoność.
Dlatego jeżeli masz trzyletnie obligacje, nie dostajesz odsetek a termin zapadalności (czyli finalnego rozliczenia transakcji) jeszcze nie nastąpił to nie ma na co czekać -złóż pozew. Emitent obligacji, już na tym etapie nie wywiązał się ze swoich zobowiązań.