CZEGO NIE WYCZYTAMY Z KSIĘGI WIECZYSTEJ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO SPÓŁKI MIK APARTAMENTY SP. Z O. O. KOMANDYTOWA?

Jakiś czas temu do obligatariuszy spółki MIK APARTAMENTY Sp. z o. o. zostały wysłane pisma. Ich nadawcą była spółka ADHIP, która przedstawiła się jako nowy administrator hipoteki, podmiot, który ma stać na straży bezpieczeństwa pieniędzy ulokowanych w obligacjach MIK Apartamenty Sp. z o. o.
31 stycznia 2022 pisaliśmy: „W tym wpisie nie będziemy się zastanawiać kogo REALNIE reprezentuje nowy administrator. Skupmy się raczej na jego możliwościach. Przypomnijmy: Spółka Polhouse została wpisana jako administrator hipoteki, do IV działu księgi wieczystej. Rozwiązanie umowy z POLHOUSE nie wpłynie na wykreślenie jej z księgi wieczystej. Można to zrobić tylko poprzez dobrowolne wykreślenie lub po postępowaniu sądowym. Tak więc w dniu dzisiejszym spółka ADHIP nie może nic”.
Za stwierdzenie, że nowy „administrator hipoteki nie może nic” zostało do mnie personalnie wysłane pismo z żądaniem przeproszenia za zniesławienie i zadośćuczynienie. Oczywiście wiedząc, że nie mijam się z prawdą odmówiłam.
Dzisiejszy wpis jest potwierdzeniem opublikowanych słów: przez rok w księdze wieczystej nie został wykreślony „stary” administrator hipoteki, nie ma też wzmianki o powołaniu „nowego”.
Rodzi się jeszcze jedno pytanie: dlaczego gdy nasza spółka zajęła się dochodzeniem roszczeń na rzecz obligatariuszy, został „powołany” nowy administrator hipoteki?
Przez ostatnie lata tylko jeden obligatariusz uzyskał prawomocny wyrok sądowy uprawniający do działań egzekucyjnych (co jest widoczne w KW nieruchomości).
Pierwsze umowy o dochodzenie roszeń były podpisywane przez nas pod koniec września 2021.
Ponad 50% spraw, które prowadzimy przeciwko spółce MIK Apartamenty zakończyło się wyrokami. Teraz przyszedł czas na windykację.
W kolejnym wpisie opiszemy czego jeszcze nie ma w księdze wieczystej nieruchomości w Łapach.