CZEGO JESZCZE NIE ZNAJDZIEMY W KSIĘDZE WIECZYSTEJ SPÓŁKI MIK APARTAMENTY SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA?

Jak wiadomo administrator hipoteki jest instytucją, która działa we własnym imieniu i na rzecz obligatariuszy. Na początku roku opisywaliśmy konkretne sytuacje gdzie emitent obligacji tworzył spółkę córkę, której powierzał funkcję administratora hipoteki. Innym przykładem było tworzenie podmiotu w którym dopiero po dokładnej analizie można było ustalić powiązania osobowe. Nie trzeba być jasnowidzem by przewidzieć, że podmiot taki będzie działał we własnym imieniu lecz ... na rzecz Emitenta obligacji a nie obligatariuszy!
Czego jeszcze poza wpisem do księgi wieczystej ujawniającego nowego administratora hipoteki nie zobaczymy?
1. Wpisu dotyczącego zabezpieczenia ostatniej emisji obligacji. O zabezpieczeniu obligatariuszy „zapomniał” „stary” administrator hipoteki. Spółka ADHIP także nie upomniała się o osoby, które pożyczyły pieniądze na budowę budynku wielorodzinnego
w Łapach.
2. Aktualizacji informacji o spłacie przez Emitenta zobowiązań względem wszystkich obligatariuszy z serii A.